Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) over de kernuitstap: “De weg naar de afgrond is ingezet”

Ondanks de hevige discussies moet en zal de kernuitstap in 2025 plaatsvinden. Politici raken er maar niet over uitgepraat, maar de vraag blijft: is dit geen overhaaste beslissing? Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA) maakt België een grote fout als we binnen enkele jaren de kerncentrales definitief sluiten.  

Alle kernreactoren moeten dicht, dat zegt de wet van 31 januari 2003. Bijna alle politieke partijen zijn het erover eens. Ze willen zo snel mogelijk afstappen van kernenergie en de focus leggen op hernieuwbare bronnen. Totaal absurd, zeggen N-VA en Vlaams Belang. Zij zien een dreigend stroomtekort wanneer de centrales in 2025 hun deuren moeten sluiten.  

Waarom mogen we niet afstappen van kernenergie? 

Ik zie de noodzaak daar niet van in, kernenergie stoot namelijk geen CO2 uit. Ik geloof dat het een technologie is met veel toekomstmogelijkheden. Bovendien produceert kernenergie minder afval dan andere energievormen. Dit laat nogmaals zien dat het juist noodzakelijk is de centrales open te laten. Wij slaan op dat vlak in dit land de bal helemaal mis. 

Heeft de kernuitstap ook impact op uw eigen gemeente? 

In zekere zin wel. Er is nu eenmaal radioactief afval en dat wordt in grote mate in Dessel op een veilige en gecontroleerde manier opgeslagen. We moeten zorg dragen voor afval dat geproduceerd wordt door kernenergie. Maar ik geloof in wetenschappelijke evoluties, zodat we met nieuwe technieken progressie kunnen maken om het afvalprobleem op te lossen.  

Zijn er ondertussen al technieken waardoor die hoeveelheid aan afval kan verwerkt worden?  

We hebben al een oplossing voor het laagradioactief afval. Dat zal binnen enkele jaren in Dessel definitief geborgen worden. Voor het hoogradioactief afval zijn er nog onderzoeken aan de gang. De meeste landen slaan hoogradioactief afval op in ondergrondse formaties, zoals bunkers. In België wordt onderzocht of dat in ondergrondse kleilagen kan geborgen worden. Momenteel wordt dat hoogradioactief afval in ons land op een veilige plaats opgeslagen. Dat staat in schril contrast met de toekomstige gascentrales die tonnen CO2 uitstoten. Hierbij wordt de vervuilde stof zomaar in de lucht geblazen. Men misbruikt het begrip kernafval om zo sneller met kernenergie te kunnen stoppen.  

Zijn er volgens u mogelijkheden om de kerncentrales na 2025 open te houden? 

Waar een wil is, is een weg. Je moet natuurlijk de wil hebben. Onze wet over de kernuitstap bepaalt dat er geen nieuwe centrales meer mogen worden gebouwd. Wanneer we dit uit die wet schrappen, krijgen we in België de kans om eventueel over te stappen naar kleinere en goedkopere centrales. We kunnen nog zoveel zonnepanelen en windmolens bijzetten, maar er zijn momenten van windstilte en er zijn dagen zonder zon. Het zijn net die momenten dat we een duurzame energiebron nodig hebben die constant kan functioneren. Wereldwijd gaat de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Daarom is er maar een oplossing en dat is kernenergie. Ons land staat in de wereldtop op vlak van kernenergie. Wij hebben in ons land zoveel ‘knowhow’ op vlak van kernenergie, we maken dan ook een kapitale fout als we er mee stoppen.  

Gaan we te afhankelijk worden van onze buurlanden? 

Op dit moment is er enorm veel uitwisseling aan energie. Frankrijk is de koploper wat kernenergie betreft, wij komen op de tweede plaats. In Nederland is men nu volop aan het nadenken om toch nieuwe kerncentrales te bouwen. De Fransen zullen daardoor de overhand nemen, zodat België en hoogstwaarschijnlijk ook andere landen afhankelijk gaan zijn van de nucleaire energie van Frankrijk. We komen uiteindelijk in een verhaal van veel vraag en weinig aanbod. De prijzen zullen stijgen en de kosten gaan bij de consument terechtkomen.  

Hoe schat u de toekomst van ons land in na de sluiting van alle kerncentrales?  

Slecht. Enkele weken geleden heb ik de moeite gedaan om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Via een colloquium probeerde ik wetenschappers aan het woord te krijgen. Ik zie de toekomst van een land zonder kernenergie heel negatief. Wij hebben in Vlaanderen en dan meer bepaald in Antwerpen industrieën die enorm veel elektriciteit nodig hebben. Wanneer ons land die elektriciteit niet kan garanderen, denk ik dat we die bepaalde industrieën gaan zien vertrekken. Dat is het begin van het einde en dan is de weg naar de afgrond ingezet. Ik ben normaal altijd een optimist. Ik hou niet van doemdenken, maar wanneer we gaan spelen met onze elektriciteitsvoorzieningen, zie ik een slechte toekomst.  

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel!

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
Dag van de ergotherapeut