Human Rights Day: BOEH! gaat de strijd aan tegen het hoofddoekverbod

BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, is dit jaar één van de vijf winnaars van de prijs voor mensenrechten van de Liga Voor Mensenrechten. BOEH! is een actieplatform dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om al dan niet een hoofddoek te dragen.

BOEH! is ontstaan uit een grote protestactie tegen het hoofddoekverbod voor stadsambtenaren in Antwerpen begin 2007. Het hoofddoekverbod is volgens de organisatie een inbreuk op verschillende mensenrechten, zoals het recht op zelfbeschikking. Het zelfbeschikkingsrecht is één van de vele mensenrechten die de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog ondertekenden. Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid, niet enkel individueel maar ook collectief.

Mensenrechten?

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. (Amnesty International)

Mensenrechten zijn een combinatie van basisbehoeften die we aan iedereen moeten garanderen. Ongeacht wie er aan de macht is, de basisbehoeften van ieder mens moeten het vertrekpunt zijn van alle beslissingen. De menselijkheid staat centraal in onze samenleving. Er staat niet één mensenrecht centraal, maar de intersecties tussen de verschillende rechten is heel belangrijk. Het ene mensenrecht kan niet staan zonder het andere. Door de compilatie kan er vrijheid gegarandeerd worden voor iedereen.

Vandaag is BOEH! een platform dat geleid wordt door vrijwilligsters. Het hoofddoekverbod is het centrale focuspunt van de actiegroep. Er worden echter ook campagnes en acties gevoerd over andere zaken, zoals feminisme en racisme. Feminisme is voor BOEH! een grote inspiratiebron omdat het de basiswaarden van zelfbeschikking, gelijkheid en solidariteit beschermt. Niet de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de gelijkheid van alle mensen is het actiepunt.

Feminisme? 

Feminisme is een internationale beweging die streeft naar een gelijkwaardige positie van de vrouw. (Atria) 

Elke vrouw en elk meisje heeft het recht om zelf beslissingen te nemen. Ze kiezen dus zelf of ze een hoofddoek willen dragen of niet

Samira Azabar, activiste en vrijwilligster BOEH!

Volgens BOEH! moet de maatschappij meer stilstaan bij het vasthouden van de mensenrechten. “Iedereen gaat ervan uit dat het bij ons allemaal goed en wel is omdat België een democratie is. Het loopt alleen slecht in andere landen.” zegt Samira. Er moet kritischer gekeken worden naar onze democratie, zodat er elementen gevonden worden die aan verbetering toe zijn. Er zijn verschillende groepen in de maatschappij die uitgesloten worden die groepen bevragen de stand van onze democratie. Daar wil BOEH! opnieuw verbinding en solidariteit creëren. Een goed voorbeeld van waar het fout loopt in onze democratie is volgens BOEH! de huidige vluchtelingencrisis. Het is niet correct dat Europa hun fort wil beschermen tegen buitenstaanders.

Het wij-zij-denken en het uitsluiten van groepen op basis van religie verergert met de verrechtsing van onze samenleving. Dat zijn punten die aangepakt moeten worden. Samira vindt dat we tegenwoordig vaak vergeten wat de mensenrechten zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen op een dag zoals internationale dag van mensenrechten daar nog eens bij stilstaan. “We mogen niet vergeten waar we vroeger voor hebben gevochten.” benadrukt Samira.

Auteur: Noa Smolders

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel!

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
Laatste videotheek in Antwerpen sluit