Het Marokkaans parlement in Rabat

Ongewenste beïnvloeding in Nederland: “Marokko opereert veel subtieler dan Iran of Turkije”

Hoewel Nederland al veel maatregelen heeft getroffen om ongewenste beïnvloeding van landen als China, Rusland en Turkije tegen te gaan, blijft de lange arm van Rabat steeds weer buiten beeld vindt Monitor/Denktank lange arm Rabat. De organisatie vindt dat Marokkaanse Nederlanders stuiten op een muur van onbegrip als ze last hebben van Marokkaanse beïnvloeding.

In de notitie Stop de lange arm van Rabat, aangeboden aan de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, roept  Monitor/ Denktank lange arm Rabat  de politiek op in actie te komen.  Er zijn voorbeelden die de activiteiten van Marokkaanse inmenging illustreren. 

Er wordt volgens de woordvoerder Habib El Kaddouri te weinig gedaan tegen de lange arm van Rabat in Nederland. “Marokko opereert veel subtieler dan Iran of Turkije. Toch worden Nederlandse instituties ook geïnfiltreerd door de Marokkaanse overheid en worden Marokkaanse Nederlanders op sleutelposities voor het Marokkaanse karretje gespannen. Hoog tijd dat de Nederlandse overheid de naïviteit en onverschilligheid van zich afschudt en ingrijpt om haar burgers en instituties te beschermen. Rabat heeft al te lang geprofiteerd van de Nederlandse argeloosheid”, aldus El Kaddouri.

In hun persbericht halen ze verschillende cases aan van inmenging door Marokko. Zo vluchtte een activist uit Marokko en vroeg asiel aan in Nederland. Tijdens de asielprocedure werd de betrokkene in een asielzoekerscentrum (AZC) geconfronteerd met een Marokkaanse informant, die een bedreiging uitte. Nadat de betrokkene melding maakte van deze ervaring, zijn maatregelen getroffen. De betrokkene werd overgeplaatst naar een andere AZC-locatie. 

Een ander voorbeeld dat de organisatie aanhaalt, gaat over een bijeenkomst in een Nederlandse moskee met moskeebestuurders, sleutelfiguren en vertegenwoordigers van de Marokkaanse ambassade en het Marokkaanse consulaat. Op die bijeenkomst werd vooral gesproken over politieke zaken. Daarbij werden Nederlandse burgers, die kritiek hebben op Marokko uitgemaakt voor ‘vijanden van het vaderland’.  

“Marokkaanse beïnvloeding en inmenging gebeurt heimelijk en het gebrek aan transparantie maakt dat praktijken niet of moeilijk navolgbaar en controleerbaar zijn. Het ogenschijnlijk onschuldige karakter van de lange arm van Rabat maakt dat de gemiddelde Nederlander de Marokkaanse inmenging niet als problematisch erkent, terwijl de AIVD in 2008 waarschuwde voor Marokko’s infiltratie en beïnvloeding”, vervolgt de woordvoerder.

Volgens de denktank is niet alleen de naïeve en besluiteloze houding van de Nederlandse regering zorgelijk, de inmenging vanuit Marokko en de verplichte Marokkaanse nationaliteit heeft op den duur ook gevolgen voor de verbondenheid met Nederland. Ze vinden het een kerntaak van de overheid om op te komen voor de vrijheid van alle Nederlandse burgers en hen te beschermen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding.

Monitor/Denktank lange arm Rabat roept de Nederlandse politiek op om in actie te komen en sluit zijn persbericht af met: “Den Haag, kom op voor het burgerschap en de weerbaarheid van Marokkaanse Nederlanders, bescherm de eigen instituties, verricht jaarlijks onderzoek naar de werkwijze en impact van de lange arm van Rabat en eis meer transparantie over religieuze en politieke aansturing vanuit Marokko en bied steun en bescherming aan iedereen die zich geïntimideerd of bedreigd voelt door de Marokkaanse staat en haar actoren hier in Nederland.”

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel!

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
Zo amuseer je je online met je vrienden