De groenste groene energie

Groene energie

Welke vorm van groene energie is nu echt de groenste? De mensheid heeft begrepen dat het zo niet verder kan met de milieuvervuiling en is begonnen met processen te veranderen naar meer milieuvriendelijke oplossingen. Er zijn vele verschillende manieren om groene energie op te wekken. In deze longread kan je het verschil tussen de meeste gebruikten lezen en vooral welke manier nu echt de groenste is.

De meest voorkomende vormen van hernieuwbare energie, ook wel duurzame energie genoemd zijn deze:

  • Kernenergie
  • Windenergie
  • Biomassa
  • Zonne-energie
  • Waterkracht

Kernenergie

Waarschijnlijk de meest omstreden energievorm ter wereld. De meningen rond kernenergie zijn erg verdeeld, ongeveer de helft is tegen, de andere voor. Dat is ook zeer begrijpelijk kernenergie heeft zowel grote voordelen als grote nadelen. Het grootste voordeel is de hoeveelheid energie die een kerncentrale kan opwekken. Een nieuwe kerncentrale kan zo’n 1500 Mw opwekken volgens nemokennislink, ter vergelijking, een windturbine kan 3 Mw opwekken. Bij de energieopwekking van een centrale komt er ongeveer evenveel CO2 vrij als bij wind, water en zon energieproductie volgens milieu centraal. Twee zeer grote voordelen waardoor kernenergie in theorie veruit de groenste energie is. Jammer genoeg is er ook een maar en wegen de nadelen even zwaar op als de voordelen. Zo wordt er tijdens de energieproductie van kernenergie radioactief afval gemaakt dat zeer grote schade kan toebrengen aan fauna en flora. hierdoor moet radioactief afval veilig en langdurige worden opgeslagen, maar tot op de dag van vandaag is hier nog geen goede oplossing voor gevonden. Ook is er het risico dat er een fout gebeurt met desastreuze gevolgen als resultaat. denk bijvoorbeeld aan Chernobyl en Fukushima. Door deze gigantische risico’s is kernenergie geen duurzame optie.

Windenergie

De op één na meest gebruikt vorm van hernieuwbare energie in de wereld, windenergie. Ongeveer zo’n 24% van alle groene energie de gegenereerd wordt in de wereld is afkomstig van windturbines. Heel technisch: een windturbine gebruikt de kracht van de wind om een generator aan te drijven om zo elektriciteit op te wekken.  Windenergie kan op 2 plaatsen voorkomen, op het land en op zee. Op het land is voornamelijk de goedkoopste manier, maar dan moet men rekening houden met de plaats, geluidsoverlast en de slagschaduw. Terwijl op zee is er genoeg plaats, maar is het uiteraard niet vanzelfsprekend om een 150 meter hoge windmolen op te trekken vanuit een oceaan.

De meeste moderne windturbines hebben 3 wieken die snelheden van meer dan 320 km/u kunnen bereiken.

Windmolens zelf wekken dan wel geen CO2 op, maar volledig duurzaam kunnen we zo ook niet noemen. Bij de productie van windmolens worden er zeer veel metalen gebruikt die uit mijnen van ontwikkelingslanden komen die het milieu en soms zelfs mensenrechten schaden. Bij de constructie, onderhoud en afbraak komt er redelijk veel CO2 vrij, maar deze uitstoot haalt een windmolen dan wel weer op na zo’n 6 maanden te draaien. Hoewel windmolens geen tot weinig effect hebben op de fauna op de grond is dit wel anders voor de lucht. Jaarlijks sterven er duizenden vogels door de wieken van windmolens volgens milieu centraal, wat onze windenergie weer een paar plaatsen naar achter schopt wat betreft duurzaamheid.

Biomassa

Biomassa is de op drie na meest gebruikte vorm van hernieuwbare energie in de wereld. Bij biomassa wordt er energie opgewekt door verbranding, net zoals bij fossiele brandstoffen dus. Toch wordt biomassa als CO2-neutraal gezien. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is immers gelijk aan de hoeveelheid CO2, die de biomassa in haar groei heeft onttrokken uit de lucht. Biomassa wordt voornamelijk opgewekt uit de verbranding van houtpellets, maar dit kunnen ook andere organismen zijn zoals planten.

Het methaangas uit koeienmest kan worden gebruikt om energie te creëren.

Momenteel is biomassa een zeer goeie vervanger voor fossiele brandstoffen, er komt opmerkelijk minder tot geen CO2 uitstoot bij. Maar er zijn ook nadelen waardoor biomassa geen langdurige toekomstgerichte oplossing is. Bij de verbranding van biomassa is er de kans dat stikstofmonoxide vrijkomen, dit is giftig en kan dus zeer gevaarlijk zijn volgens milieu centraal. Ook moet er veel plaats worden gemaakt om bijvoorbeeld bomen aan te planten hierdoor heeft biomassa dus een grotere impact op biodiversiteit dan bijvoorbeeld windmolens. Biomassa is een goede tijdelijke oplossing maar is zeker niet de meest duurzame.

Zonne-energie

Zonne-energie is de op twee na meest gebruikte vorm van hernieuwbare energie en ook de snelst rijzende. Hierdoor is zonne-energie dan ook onmisbaar om ooit volledig afhankelijk te zijn van hernieuwbare energie. Zonne-energie wordt opgewekt door zonnepanelen, panelen die misschien zelfs op jouw dak liggen of dat van je buur. Uiteraard zijn dit niet genoeg panelen om bijvoorbeeld een hele stad te voorzien van stroom. Daarom zijn zonnepanelenparken gebouwd. De grootste liggen in India en China volgens wikipedia, om je er een idee te geven van hoe groot precies: Pavagada Solar Park in India heeft een oppervlakte van 53km², dat zijn zo’n 10600 voetbalvelden.

Wanneer een ramp toeslaat, kan geen enkele elektriciteitsbron zo snel worden gebouwd of ge repareert als zonne-energie.

Zonne-energie is gratis, natuurlijk en onuitputbaar. Maar net zoals bij alle andere vormen van hernieuwbare energie hebben we er heel veel van nodig om te kunnen genereren wat we nodig hebben. Zo heeft een zonnepanelenpark van zo’n 260 hectare(350 voetbalvelden) een capaciteit van 300 MW. Ter vergelijking de kercentrale in ons land, Tihange heeft een capaciteit van zo’n 3016 MW en beslaat een vele kleinere omgeving. Dit is ook een van de redenen dat het voor landen zo moeilijk is om over te schakelen. Kerncentrales zijn nu eenmaal zeer efficiënt

Zonne-energie is veruit een van de meest duurzame vormen energie. Maar om nu massaal op zonne-energie over te schakelen is ook geen optie. Net zoals windenergie is zonne-energie weersafhankelijk. Als de zon niet schijnt of het is bewolkt wordt er geen energie opgewekt. Extra energie die overdag wordt geproduceerd wordt wel in baterijen opgeslagen maar we staan technisch lang niet ver genoeg om baterijen te kunnen maken die overdag energie zouden kunnen opslaan voor bijvoorbeeld een hele stad. Zonne-energie is onmisbaar en wekt nu al 1,5% van alle energie geproduceerd ter wereld op, maar kan er momenteel nog niet voor zorgen dat we volledig op hernieuwbare energie overstappen.

Waterkracht

Onze laatste vorm is meteen ook de meest gebruikte ter wereld. Zo’n 18% van al onze energie en meer dan 54% van alle hernieuwbare energie komt van waterkracht. De meest voorkomende manier van energie opwekken met waterkracht komt van grote dammen die op rivieren worden geplaats. Doordat het water met een ongelofelijke kracht door de waterturbines raast wordt er energie opgewekt. Opnieuw heeft China hier het grootste aandeel in. Zo’n 40% van alle energie opgewekt door waterkracht gebeurt in China. China heeft in veel gevallen de grootste installaties voor het opwekken van groene energie. Hierdoor zou je kunnen denken dat China dan wel het meest “groene” land is en hoewel ze inderdaad zeer veel groene energie opwekken, wekken ze ook drie keer zoveel grijze energie (energie opgewekt met fossiele brandstoffen) op als eender welk ander land.

96% van de energie in Noorwegen wordt opgewekt door waterkracht

Bij het opwekken van energie met waterkracht komt er vanzelfsprekend geen CO2 vrij. Het is ook een onuitputtelijke energiebron en niet afhankelijk van het weer. Men kan ook zeer veel energie opwekken met een grote dam. Een nadelen zijn dan weer dat er natuurlijk een fiks bedrag moet worden neergeteld om een dam te kunnen bouwen, maar ditzelfde geldt natuurlijk voor een groot windmolenpark of zonnepanelenpark, waarvan de kosten waarschijnlijk nog hoger zullen liggen. Maar het grootste nadeel van een waterdam is de impact die het heeft op de biodiversiteit van een omgeving. Een dam heeft een rechtstreeks en onrechtstreeks effect op een gebied dat wel honderden kilometers kan beslaan.

Conclusie

Windenergie en zonne-energie staan ongeveer gelijk tegenover elkaar beide hebben veel plaats om veel te kunnen produceren, maar beide zijn ze ook onuitputtelijk en gratis. Biomassa kan schadelijke bijstoffen produceren en is niet 100% onuitputtelijk, maar het is wel een makkelijke manier van energie te produceren en heeft nier per se heel veel plaats nodig om energie te kunnen produceren. Waterkracht is niet voor niets de meeste gebruikte vorm van groene energie ter wereld. De hoeveelheid energie die het opwekt tegenover de plaats die het hiervoor nodig heeft is de meest efficiënte milieuvriendelijke manier. De gevolgen op de biodiversiteit zijn dan weer echter de grootste. Geen enkele vorm van duurzame energie is momenteel de perfect oplossing voor al onze problemen. Maar als we puur naar de impact ervan kijken op het milieu en het klimaat lijkt waterkracht toch wel onze overduidelijke winnaar.

Persoonlijk denk ik dat geen enkele van de huidige manieren ervoor zullen kunnen zorgen dat ooit heel de wereld op hernieuwbare energie kan draaien. Er kan simpelweg niet genoeg energie worden opgewekt. Ik denk dat we voor de toekomst naar andere oplossing moeten kijken een van de meest belovende is fusie-energie, hiermee zou een glas zeewater evenveel stroom kunnen produceren als 1 volledig olievat en dit zonder iets van schadelijke uitstoot. Maar fusie-energie is momenteel jammer genoeg te geavanceerde wetenschap net zoals een dyson sphere. Beide alternatieven zouden onze aarde zeer gemakkelijk voor duizenden jaren energie kunnen geven waardoor alle andere vormen overbodig zouden worden. Momenteel blijft dit sciencefiction, maar wie weet kan het sneller realiteit worden dan men zou denken. We leven in een tijd waarin alles razendsnel evolueert en waarin er dagelijks nieuwe ontdekkingen gebeuren. We mogen dus niks uitsluiten en moeten met een open blik naar de toekomst kijken, want wat er ook gebeurt deze moet groener.  

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel!

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
JAP Audio Podcast